MANSARDA

FIRMA USŁUGOWA

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług świadczonych w branży budowlanej i zarządzania nieruchomościami.

NIERUCHOMOŚCI

  • administrowanie i zarządzanie budynkami komercyjnymi, wspólnot mieszkaniowych, innych nieruchomości na terenie Krakowa i Wieliczki
  • okresowe kontrole budynków i instalacji (przeglądy budowlane)
  • konserwacja i techniczne utrzymanie budynków, budowli i instalacji
  • utrzymanie czystości
  • aranżacja i pielęgnacja zieleni

BUDOWNICTWO

  • przygotowanie i realizacja inwestycji, pozwolenia, projekty
  • nadzory budowlane – inspektorzy nadzoru
  • doradztwo techniczne i prawne z zakresu realizacji inwestycji
  • ekspertyzy i opinie techniczne, mykologiczne i mikrobiologiczne
  • kosztorysowanie
Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane oraz z licencjonowanymi zarządcami nieruchomości. Zapytania ofertowe prosimy składać na adres e-mail lub listownie.
www.ncti.pl